top of page
  • Dr.Kaet

ค้นพบความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติที่เก่าแก่ที่สุดระหว่างชาวเอเชียกับชาวอเมริกัน

นักวิจัยค้นพบหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธุ์ทางเชื้อชาติระหว่างชาวเอเชียกับชาวอเมริกัน ที่เก่าแก่ที่สุดในไซบีเรีย(ประเทศรัสเซีย)


นักวิจัยได้ค้นพบฟันจากซากมนุษย์ที่มีอายุกว่า 14,000 ปี และวิเคราะห์ DNA ออกมาพบว่ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชียนั้นเป็นต้นกำเนิดของชาวอเมริกาคนแรก

ชาวเอเชียและชาวพื้นเมืองอเมริกัน อาจมีบรรพบุรุษร่วมกัน

โดยฟันที่ได้มานี้ถูกขุดขึ้นมาจากดิน ในแถบตอนใต้ของทะเลสาบไบคาล(Baikal) ที่อยู่ทางตอนใต้ของไซบีเรีย เป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุด แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้านพันธุกรรมของมนุษย์ยุคหินชาวเอเชีย กับบรรพบุรุษชาวอเมริกาที่เข้ามาตั้งรกรากยุคแรก ๆ


จากการค้นพบในครั้งนี้ ทำให้สนับสนุนและสอดคล้องกับการค้นพบเมื่อปี 2019 ที่ได้มีการศึกษาพบว่ามนุษย์ในไซบีเรียเมื่อ 10,000 ปีก่อนนั้นได้รับพันธุกรรมมาจากชาวเอเชียทั้งหมด 2 กลุ่มประชากรด้วยกัน และมีการอพยพถิ่นฐานไปเป็นชาวพื้นเมืองอเมริกาในปัจจุบันG. PAVLENOK, H. YU ET AL/CELL 2020
DNA จากเศษของฟันบางส่วน ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้านพันธุกรรมระหว่างชาวเอเชียและชาวอเมริกา G. Pavlenok

การการศึกษาลำดับ DNA ที่สะกัดออกมาจากฟันของชาวไซบีเรียนโบราณทำให้นักพันธุศาสตร์ ดร. ฮียู (Dr. He Yu) จากสถาบัน Max Planck และคณะนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน Institute for the Science of Human History ประเทศเยอรมัน สรุปออกมาได้ว่า บรรพบุรุษแรกเริ่มของเรื่องราวทั้งหมดนี้มีจุดกำเนิดมากจากแหล่งเดียวกัน และอยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (ตะวันออกของทะเลสาบไบคาล ) และ เอเชียทางตอนเหนือ (ตะวันตกของทะเลสาบ)


รูปภาพแสดงการอพยพ และต้นกำเนิดชาวพื้นเมืองอเมริกา

Reference :

https://www.sciencenews.org/article/oldest-genetic-link-asians-native-americans-siberia


https://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674(20)30502-X.pdf?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS009286742030502X%3Fshowall%3Dtrue


https://www.shh.mpg.de/1702918/oldest-connection-with-native-americans-identified-near-lake-baikal-in-siberia
bottom of page